Όροι και Οδηγίες Χρήσης

1.Χρήση

H χρήση του ugote.com γίνεται από τον οποιοδήποτε χρήστη με αποκλειστική δική του ευθύνη. Η έλλειψη ευθύνης εκ μέρους της σελίδας εκτείνεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή κόστος προκληθεί στον χρήστη από μηνύματα και απόψεις τρίτων, χρήση υπηρεσιών τρίτων εταιριών, πρόσβαση σε υπηρεσίες των οποίων αποκτήσατε από σύνδεσμο (link) στο ugote.com. Η ίδια έλλειψη ευθύνης εκτείνεται και σε οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά προκλήθηκε σχετικά με πληροφορίες ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο ugote.com Shop ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού αλλά και από λόγους ανωτέρας βίας.

2. Αγορές

Στη στήλη με τις κατηγορίες προϊόντων επιλέγετε την κατηγορία που επιθυμείτε. Κάνετε κλικ επάνω στο προϊόν εάν θέλετε παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό, διαφορετικά πατήστε το κουμπί "Στο καλάθι" που βρίσκεται κάτω από κάθε προϊόν και αυτό μπαίνει αυτόματα στο καλάθι με τις επιλογές σας.Το αφαιρείτε αντίστοιχα με το κουμπί "Διαγραφή".Το ότι έχετε τοποθετήσει το προϊόν της αρεσκείας σας στο καλάθι δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η αγορά του. Θα πρέπει να ακολουθήσετε μια μικρή διαδικασία μέχρι το προιόν να γίνει δικό σας. Έπίσης έχετε τη δυνατότητα να δείτε, τι έχετε επιλέξει και πόσο κοστίζει το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί. Η τελική αποστολή της παραγγελίας σας θα γίνει μόνο και εφ'οσον πατήσετε το κουμπί "Ολοκλήρωση" στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας. Για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσίας, μπορείτε να αιτηθείτε είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ugote.com, είτε στα τηλέφωνα 211-2152870 και 6945-653497. Τα ίδια τηλέφωνα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και για οποιαδήποτε ερωτήσεις έχετε.

3. Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε ολικά ή μερικά μια παραγγελία  αυτό είναι δυνατόν να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή στην προγραμματισμένη συνάντηση.

4. Τιμές των πωλούμενων υπηρεσιών

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Το ugote.com Shop επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

5 . Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το ugote.com Shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οι ιδιοκτήτες του αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να ενημερώνουν το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ugote.com Shop διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.